“Παράθυρο” στον κόσμο αποτελεί για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, δημόσια αλλά και ιδιωτικά, η διοργάνωση κάθε χρόνο της έκθεσης “Εκπαίδευση και Καριέρα” που έχει γίνει πλέον θεσμός και θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές επαγγελματικές εκθέσεις της Κύπρου.

Η έκθεση αυτή διοργανώνεται συνήθως κάθε Φεβρουάριο στη Λευκωσία και αναμένεται κάθε χρονιά με ενδιαφέρον από μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς. Τα πανεπιστήμια της Κύπρου, αλλά και άλλοι με φορείς σχετικοί με την εκπαίδευση, όπως ιδιωτικές σχολές και δημόσιοι κρατικοί οργανισμοί, βρίσκουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στο κοινό τα προγράμματα σπουδών τους, τις προοπτικές εξέλιξης των υποψήφιων φοιτητών τους, τις δυνατότητες που ανοίγονται μετά το πέρας των σπουδών τους.

Με ευρωπαϊκό “αέρα”

Κάθε χρόνο η Έκθεση στέφεται από επιτυχία και κερδίζει το ενδιαφέρον όχι μόνο των μαθητών της Κύπρου, αλλά και άλλων χωρών. Είναι επίσης αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στην τελευταία διοργάνωση υπήρξαν και ξένες συμμετοχές, όπως αρκετών πανεπιστημίων από τη Μεγάλη Βρετανία.

Ενδεικτικό άλλωστε της επιτυχίας της εν λόγω έκθεσης είναι το γεγονός ότι εκτός από αμιγώς εκπαιδευτικά θέματα, που αφορούν δηλαδή τα ίδια τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τις ιδιωτικές σχολές, παρουσιάζονται πλέον στο πλαίσιο της έκθεσης και άλλα θέματα και προϊόντα σχετικά με την εκπαίδευση. Δεν λείπουν, για παράδειγμα, από τα “περίπτερα” της έκθεσης προϊόντα τεχνολογίας και λοιπού εξοπλισμού, αλλά και προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για φοιτητές.

Το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συμμετέχει (είναι άλλωστε ένας εκ των διοργανωτών) και μάλιστα με την παρουσία της Αρχής που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ευρωπαϊκό αέρα στη διοργάνωση φέρνει το Βρετανικό Συμβούλιο Κύπρου, που είναι επίσης συνδιοργανωτής.

Στόχος των διοργανωτών είναι να υπογραμμιστεί ο ιδιαίτερος ρόλος που έχει αποκτήσει η Κύπρος σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια, ως προορισμός ιδανικός για σπουδές. Η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την κυπριακή οικονομία και για τον λόγο αυτό οι κυβερνητικοί φορείς ενδιαφέρονται ιδιαίτερα όχι μόνο για την καθιέρωση, αλλά και για την ανάπτυξη του θεσμού, με τη συμμετοχή ακόμη περισσότερων φορέων.