Οι επαγγελματικές εκθέσεις αποτελούν ένα άμεσο εργαλείο προώθησης των προϊόντων ή υπηρεσιών μιας εταιρίας, μια μοναδική ευκαιρία για “πρόσωπο με πρόσωπο” επαφή με πιθανούς πελάτες, οι οποίοι μάλιστα προσέρχονται οικειοθελώς στο “περίπτερο” μιας επιχείρησης που συμμετέχει στο εκθεσιακό γεγονός.

Από την άλλη, όμως, το κόστος είναι συχνά πολύ υψηλό και ο επιχειρηματίας θεωρεί ότι η απόδοση από τη συμμετοχή σε μια έκθεση δεν είναι αρκετή για να δικαιολογήσει αυτό το κόστος συμμετοχής.

Το πιο συχνό λάθος είναι η κακή επιλογή της έκθεσης και, κατά δεύτερο λόγο, η έλλειψη σωστής σχεδίασης κυρίως σε ό,τι αφορά τις τεχνικές μάρκετινγκ που θα χρησιμοποιηθούν. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες, κάποια σημεία – κλειδιά τα οποία θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη πριν συναινέσει ο κάθε επιχειρηματίας για τη συμμετοχή της εταιρίας του σε μια έκθεση.

Αυτό στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση είναι το ίδιο το εκθεσιακό γεγονός. Πού γίνεται; Ποια περιοχή καλύπτει; Σε τι κοινό απευθύνεται; Μπορεί αυτό το κοινό να αποτελέσει κοινό – στόχο για την επιχείρηση;

Προσεκτική επιλογή της έκθεσης

Επίσης, θα πρέπει ο κάθε επιχειρηματίας να εξετάσει και άλλα δεδομένα, που επίσης σχετίζονται με το ίδιο το εκθεσιακό γεγονός. Για παράδειγμα, πώς είναι οι εγκαταστάσεις στις οποίες διοργανώνεται; Καλύπτουν τα στάνταρ της εταιρίας του; Ανταποκρίνονται στο προφίλ της;

Κατά πόσο το ίδιο το εκθεσιακό γεγονός διαφημίζεται και προβάλλεται, ώστε να αυξηθεί η επισκεψιμότητά του; Έδωσαν οι διοργανωτές ιδιαίτερη έμφαση στη διαφήμισή του και κατά πόσο είναι βέβαιο ότι αυτή η διαφήμιση θα αποδώσει; Πώς ήταν από άποψη επισκεψιμότητας οι προηγούμενες διοργανώσεις, αυτές που έγιναν στο παρελθόν; Ήταν επιτυχημένες;

Στη συνέχεια, ο σχεδιασμός πρέπει να αφορά το μάρκετινγκ της ίδιας της επιχείρησης, στο πλαίσιο της έκθεσης. Μια συνέντευξη Τύπου, μια καμπάνια για περιορισμένο αριθμό “δώρων” που θα προσφέρονται μόνο στους επισκέπτες της έκθεσης, μια ιδιαιτερότητα στην παρουσία μπορούν να αποδώσουν ακόμη πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα, που θα αναπτύξουν το πελατολόγιο και την ίδια την επιχείρηση.